+91 9891-986-381
Book Your Newspapers Ad Online
Click For e-Paper
Select Category Select Ad Type
13 Cities
Dainik Bhaskar-MPCG
Details : Dainik Bhaskar- Madhya Pradesh and Chhattisgarh (Maximum 30 Words)
Price Details
Price Details
Rs 1400.00 / 20 Word
Rs 15.00 / Extra Word
City Covered : Bilaspur , Raipur , Bhopal , Khandwara , Gwalior , Hoshangabad , Indore , Jabalpur , Mandsaur , Ratlam , Sagar , Satna , Ujjain
Special Scheme : Paid 2 ad and Get 1 Free , Paid 3 ad and Get 2 Free
Rs 1400.00

16 Cities
Dainik Bhaskar-Rajashan
Details : Dainik Bhaskar- All Rajasthan (Maximum 30 Words)
Price Details
Price Details
Rs 1250.00 / 20 Word
Rs 15.00 / Extra Word
City Covered : Ajmer , Alwar , Banswara , Bhilwara , Bikaner , Jaipur , Jalore , Jodhpur , Kota , Nagaour , Pali , Pali , Sikar , Sirohi , Sriganganagar , Udaipur
Special Scheme : Paid 2 ad and Get 1 Free , Paid 3 ad and Get 2 Free
Rs 1250.00

6 Cities
Dainik Bhaskar-Gujrat
Details : Dainik Bhaskar- All Gujrat (Maximum 30 Words)
Price Details
Price Details
Rs 850.00 / 10 Word
Rs 20.00 / Extra Word
City Covered : Anand , baroda , Bhavnagar , Bhuj , Rajkot , Surat
Special Scheme : Paid 2 ad and Get 1 Free , Paid 3 ad and Get 2 Free
Rs 850.00

8 Cities
Dainik Bhaskar-Maharastra
Details : Dainik Bhaskar_ All Maharastra (Maximum 30 Words)
Price Details
Price Details
Rs 842.00 / 20 Word
Rs 21.00 / Extra Word
City Covered : Aurangabad , Jalgaon , Kolhapur , Nagpur , Nashik , Pune , Satara , Solapur
Special Scheme : Paid 2 ad and Get 1 Free , Paid 3 ad and Get 2 Free
Rs 842.00

20 Cities
Dainik Bhaskar-CPH2
Details : Dainik Bhaskar- Chandigarh, Punjab and Haryana (Maximum 30 Words)
Price Details
Price Details
Rs 800.00 / 20 Word
Rs 25.00 / Extra Word
City Covered : Chandigarh , Ambala , Hisar , Panipat , Rohtak , Bhiwani , Karnal , Rewari , Yamuna Nagar , Amritsar , Bhatinda , Faridkot , Jalandhar , Kapurthala , Ludhiana , Mohali , Palampur , panchkula , Patiala , Ropar
Special Scheme : Paid 2 ad and Get 1 Free , Paid 3 ad and Get 2 Free
Rs 800.00

4 Cities
Dainik Bhaskar-Jharkhand
Details : Dainik Bhaskar- All Jharkhand (Maximum 30 Words)
Price Details
Price Details
Rs 500.00 / 20 Word
Rs 10.00 / Extra Word
City Covered : Devghar , Dhanbad , Jamshedpur , Ranchi
Special Scheme : Paid 2 ad and Get 1 Free , Paid 3 ad and Get 2 Free
Rs 500.00

3 Cities
Dainik Bhaskar-Bihar (Patna)
Details : Dainik Bhaskar- Bihar (Patna) (Maximum 30 Words)
Price Details
Price Details
Rs 700.00 / 25 Word
Rs 15.00 / Extra Word
City Covered : Bhagalpur , Muzaffarpur , Patna
Special Scheme : Paid 2 ad and Get 1 Free , Paid 3 ad and Get 2 Free
Rs 700.00

7 Cities
Dainik Bhaskar- Bihar +Jharkhand
Details : Dainik Bhaskar - Bihar + Jharkhand (Maximum 30 Words)
Price Details
Price Details
Rs 100.00 / 25 Word
Rs 20.00 / Extra Word
City Covered : Bhagalpur , Muzaffarpur , Patna , Devghar , Dhanbad , Jamshedpur , Ranchi
Special Scheme : Paid 2 ad and Get 1 Free , Paid 3 ad and Get 2 Free
Rs 100.00

29 Cities
Dainik Bhaskar-MPCG + Rajasthan
Details : Dainik Bhaskar: Madhya Pradesh + Chhattisgarh + Rajasthan (Maximum 30 Words)
Price Details
Price Details
Rs 2300.00 / 20 Word
Rs 25.00 / Extra Word
City Covered : Bilaspur , Raipur , Bhopal , Khandwara , Gwalior , Hoshangabad , Indore , Jabalpur , Mandsaur , Ratlam , Sagar , Satna , Ujjain , Ajmer , Alwar , Banswara , Bhilwara , Bikaner , Jaipur , Jalore , Jodhpur , Kota , Nagaour , Pali , Pali , Sikar , Sirohi , Sriganganagar , Udaipur
Special Scheme : Paid 2 ad and Get 1 Free , Paid 3 ad and Get 2 Free
Rs 2300.00

35 Cities
Dainik Bhaskar-MPCG + Rajasthan + Gujrat
Details : Dainik Bhaskar- Madhya Pradesh + Chhattisgarh + Rajasthan and Gujrat (Gujrat only 10 words applicable) (Maximum 30 Words)
Price Details
Price Details
Rs 2700.00 / 20 Word
Rs 35.00 / Extra Word
City Covered : Bilaspur , Raipur , Anand , baroda , Bhavnagar , Bhuj , Rajkot , Surat , Bhopal , Khandwara , Gwalior , Hoshangabad , Indore , Jabalpur , Mandsaur , Ratlam , Sagar , Satna , Ujjain , Ajmer , Alwar , Banswara , Bhilwara , Bikaner , Jaipur , Jalore , Jodhpur , Kota , Nagaour , Pali , Pali , Sikar , Sirohi , Sriganganagar , Udaipur
Special Scheme : Paid 2 ad and Get 1 Free , Paid 3 ad and Get 2 Free
Rs 2700.00

32 Cities
Dainik Bhaskar-MPCG + CPH
Details : Dainik Bhaskar- Madhya Pradesh + Chandigarh + Punjab and Haryana (Maximum 30 Words)
Price Details
Price Details
Rs 2000.00 / 20 Word
Rs 20.00 / Extra Word
City Covered : Chandigarh , Bilaspur , Raipur , Ambala , Hisar , Panipat , Rohtak , Bhiwani , Karnal , Rewari , Yamuna Nagar , Bhopal , Khandwara , Gwalior , Hoshangabad , Indore , Jabalpur , Mandsaur , Ratlam , Sagar , Satna , Ujjain , Amritsar , Bhatinda , Faridkot , Jalandhar , Kapurthala , Ludhiana , Palampur , panchkula , Patiala , Ropar
Special Scheme : Paid 2 ad and Get 1 Free , Paid 3 ad and Get 2 Free
Rs 2000.00

19 Cities
Dainik Bhaskar-MPCG + Gujrat
Details : Dainik Bhaskar- Madhya Pradesh + Chhattishgarh and Gujrat (Gujrat only 10 words applicable) (Maximum 30 Words)
Price Details
Price Details
Rs 1800.00 / 20 Word
Rs 25.00 / Extra Word
City Covered : Bilaspur , Raipur , Anand , baroda , Bhavnagar , Bhuj , Rajkot , Surat , Bhopal , Khandwara , Gwalior , Hoshangabad , Indore , Jabalpur , Mandsaur , Ratlam , Sagar , Satna , Ujjain
Special Scheme : Paid 2 ad and Get 1 Free , Paid 3 ad and Get 2 Free
Rs 1800.00

21 Cities
Dainik Bhaskar-MPCG + Maharastra
Details : Dainik Bhaskar- Madhya Pradesh + Chhattishgarh and Maharastra (Maximum 30 Words)
Price Details
Price Details
Rs 2000.00 / 20 Word
Rs 20.00 / Extra Word
City Covered : Bilaspur , Raipur , Bhopal , Khandwara , Gwalior , Hoshangabad , Indore , Jabalpur , Mandsaur , Ratlam , Sagar , Satna , Ujjain , Aurangabad , Jalgaon , Kolhapur , Nagpur , Nashik , Pune , Satara , Solapur
Special Scheme : Paid 2 ad and Get 1 Free , Paid 3 ad and Get 2 Free
Rs 2000.00

20 Cities
Dainik Bhaskar-MPCG + Jharkhand + Patna
Details : Dainik Bhaskar- Madhya Pradesh + Chhattishgarh + Jharkhand and Patna (Patna 25 words applicable) (Maximum 30 Words)
Price Details
Price Details
Rs 1800.00 / 20 Word
Rs 20.00 / Extra Word
City Covered : Bhagalpur , Muzaffarpur , Patna , Bilaspur , Raipur , Devghar , Dhanbad , Jamshedpur , Ranchi , Bhopal , Khandwara , Gwalior , Hoshangabad , Indore , Jabalpur , Mandsaur , Ratlam , Sagar , Satna , Ujjain
Special Scheme : Paid 2 ad and Get 1 Free , Paid 3 ad and Get 2 Free
Rs 1800.00

36 Cities
Dainik Bhaskar-Rajasthan + CPH
Details : Dainik Bhaskar- Rajasthan + Chandigarh + Panjub and Haryana (Maximum 30 Words)
Price Details
Price Details
Rs 1900.00 / 20 Word
Rs 20.00 / Extra Word
City Covered : Chandigarh , Ambala , Hisar , Panipat , Rohtak , Bhiwani , Karnal , Rewari , Yamuna Nagar , Amritsar , Bhatinda , Faridkot , Jalandhar , Kapurthala , Ludhiana , Mohali , Palampur , panchkula , Patiala , Ropar , Ajmer , Alwar , Banswara , Bhilwara , Bikaner , Jaipur , Jalore , Jodhpur , Kota , Nagaour , Pali , Pali , Sikar , Sirohi , Sriganganagar , Udaipur
Special Scheme : Paid 2 ad and Get 1 Free , Paid 3 ad and Get 2 Free
Rs 1900.00

21 Cities
Dainik Bhaskar-Rajasthan + Gujrat
Details : Dainik Bhaskar- Rajasthan + Gujrat (Gujrat 10 words applicable) (Maximum 30 Words)
Price Details
Price Details
Rs 1550.00 / 20 Word
Rs 30.00 / Extra Word
City Covered : Anand , baroda , Bhavnagar , Bhuj , Rajkot , Surat , Ajmer , Alwar , Banswara , Bhilwara , Bikaner , Jaipur , Jalore , Kota , Nagaour , Pali , Pali , Sikar , Sirohi , Sriganganagar , Udaipur
Special Scheme : Paid 2 ad and Get 1 Free , Paid 3 ad and Get 2 Free
Rs 1550.00

24 Cities
Dainik Bhaskar-Rajasthan + Maharastra
Details : Dainik Bhaskar- Rajasthan + Maharastra (Maximum 30 Words)
Price Details
Price Details
Rs 1900.00 / 20 Word
Rs 20.00 / Extra Word
City Covered : Aurangabad , Jalgaon , Kolhapur , Nagpur , Nashik , Pune , Satara , Solapur , Ajmer , Alwar , Banswara , Bhilwara , Bikaner , Jaipur , Jalore , Jodhpur , Kota , Nagaour , Pali , Pali , Sikar , Sirohi , Sriganganagar , Udaipur
Special Scheme : Paid 2 ad and Get 1 Free , Paid 3 ad and Get 2 Free
Rs 1900.00

23 Cities
Dainik Bhaskar-Rajasthan + Jharkhand + Patna
Details : Dainik Bhaskar- Rajasthan + Jharkhand + Patna (Patna 25 words applicable) (Maximum 30 Words)
Price Details
Price Details
Rs 1900.00 / 20 Word
Rs 20.00 / Extra Word
City Covered : Bhagalpur , Muzaffarpur , Patna , Devghar , Dhanbad , Jamshedpur , Ranchi , Ajmer , Alwar , Banswara , Bhilwara , Bikaner , Jaipur , Jalore , Jodhpur , Kota , Nagaour , Pali , Pali , Sikar , Sirohi , Sriganganagar , Udaipur
Special Scheme : Paid 2 ad and Get 1 Free , Paid 3 ad and Get 2 Free
Rs 1900.00

70 Cities
Dainik Bhaskar- All Edition
Details : All Edition: Dainik Bhaskar + Divya Bhaskar and Divya Marathi (Maximum 30 Words)
Price Details
Price Details
Rs 5000.00 / 20 Word
Rs 60.00 / Extra Word
City Covered : Chandigarh , Bhagalpur , Muzaffarpur , Patna , Bilaspur , Raipur , Anand , baroda , Bhavnagar , Bhuj , Rajkot , Surat , Ambala , Hisar , Panipat , Rohtak , Bhiwani , Karnal , Rewari , Yamuna Nagar , Devghar , Dhanbad , Jamshedpur , Ranchi , Bhopal , Khandwara , Gwalior , Hoshangabad , Indore , Jabalpur , Mandsaur , Ratlam , Sagar , Satna , Ujjain , Aurangabad , Jalgaon , Kolhapur , Nagpur , Nashik , Pune , Satara , Solapur , Amritsar , Bhatinda , Faridkot , Jalandhar , Kapurthala , Ludhiana , Mohali , Palampur , panchkula , Patiala , Ropar , Ajmer , Alwar , Banswara , Bhilwara , Bikaner , Jaipur , Jalore , Jodhpur , Kota , Nagaour , Pali , Pali , Sikar , Sirohi , Sriganganagar , Udaipur
Special Scheme : Paid 2 ad and Get 1 Free , Paid 3 ad and Get 2 Free
Rs 5000.00

Loading...
 
Copyright © adebooking.com